KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DERYA BİLİŞİM GÜVENLİK TELEKOMİNİKASYON MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ. (“Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

VERİ SORUMLUSU

Kanun’un uygulanması bakımından Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 26348 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Eğriçam Mah. Gmk Bulvarı No:464 Yenişehir – Mersin adresinde DERYA KLİMA MERKEZİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kimlik, İletişim, Finans veri kategorileri altında yer alan kişisel verileriniz çevrimiçi satış prosedürlerini ve bununla ilgili tüm gerekli yükümlülükleri ifa etmek amacıyla açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir

Ayrıca; ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verileriniz; pazarlama, tanıtım ve kampanya süreçlerini yerine getirmek amacıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz; ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve araçla ilgili bilgiler şeklindeki kişisel verilerinizi açık rızanıza istinaden pazarlama, tanıtım ve kampanya süreçlerinin yerine getirilmesi amacıyla, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak, bu konuda şirketimize dışarıdan hizmet sağlayacak çevrimiçi hizmet firmaları ile paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimlik, İletişim, Finans veri kategorileri altında yer alan kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki sebebine dayalı olarak ve ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve araçla ilgili bilgiler şeklindeki kişisel verileriniz ise açık rızanıza istinaden elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; Veri sahibi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; Eğriçam Mah. Gmk Bulvarı No:464 Yenişehir – Mersin adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sunulan Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım ve Şirketiniz DERYA KLİMA MERKEZİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TAAHHÜT ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaşmış olduğum; Ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi şeklindeki kişisel verilerimin; pazarlama, tanıtım ve kampanya süreçlerini yerine getirebilmeniz amacıyla işlenmesini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, aşağıda işaretlediğim kanallar üzerinden; ticari iletişim, bülten gönderimi ve ürünler ve hizmetler ile ilgili reklam ve tanıtım amaçlı olarak tarafımla iletişime geçilmesine onay veriyorum.

       SMS                     Arama                         E-posta 

MENÜ